تبلیغات
صراطُ الأقوَم - مطالب حضرت زهرا(سلام الله علیها)

صراطُ الأقوَم

...هرچه دارم همه از عترت و قرآن دارم

«انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً ولن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض»“همانا من در میان شما پس از خود، دو بار سنگین را به امانت می‌گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. تا زمانی که به این دو تمسک بجویید، گمراه نخواهید شد. این دو از هم جدا نمی‌شوند تا زمانی که در حوض کوثر بر من وارد شوند”./مستدرک الوسائل ج11ص372 صراطُ الأقوَم .

ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ ـﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ـ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ حضرت ﻓﺎﻃﻤﻪ (ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ (ﺻﻠّﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ) ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ‏[ 1‏] ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺿﺮﺑﺎﺕ، ﻏﻼﻑ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻗﻨﻔﺬ، ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ‏[ 2‏] ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﺎﻱ ﻭﻱ ، ﺳﻘﻂ ﺷﺪ. ‏[3‏]ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ـ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣّﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ (علیه السلام‏) ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﺭﺏ ﻧﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ـ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: 

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﻣﻲ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺯﺩ، ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ـ ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻫﺮ ﻃﻮﺭﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ: ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﺖ. ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‏(علیه السلام‏)، ﺁﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﻳﺪ، ﺻﺪﺍ ﺯﺩ: ﻓﻀّﻪ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ـ ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻓﻀّﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻱ حضرت ﻓﺎﻃﻤﻪ‏(ﺱ) ﺭﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‏(علیه السلام‏) ﺁﻣﺪ، ﭼﻴﺰﻱ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺣﻀﺮﺕ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻓﻀّﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻦ، ﺑﺪﻥ ﺑﻲ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺳﺖ. ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ؛ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻭﻡ ﻭ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻊ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺎﺭﺩ، ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻓﻦ ﮐﻦ. ‏[4‏] ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ (علیه السلام) ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺩﺭﺏ ﻧﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ....ادامه مطلبطبقه بندی: حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ جمعه 1393/10/12 ] [ 18:34 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


الحمدالله شكراً لانعمه و ایادیه، و لا اله الا الله شهادة تبلغه و ترضیه و صلى الله على محمد صلوة تزلفه تحطیه، والنكاح مما امر الله عز و جل به و رضیه و مجلسنا هذا مما قضاه الله و اذن فیه و قد زوجنى رسول‏الله ابنته فاطمة و جعل صداقها درعى هذا، و قد رضیت بذلك فاسئلوه و اشهدوا. (1)

                                                    
سپاس و شكر خداوندى را سزا است كه الطاف و نعمت‏هایش شامل حال همه بندگان است پروردگارى نیست جز او و شهادت مى‏دهم بر وحدانیت ذات پاكش، شهادتى رسا و با اعتقادى كامل و درود و سلام حق بر محمد (صلی الله علیه و آله)، درودى همواره و فراگیر و باقى، اما بعد، مجلس ما در مورد یكى از سنتهاى مقدس الهى تأسیس گردیده. موضوع این مجلس، نكاح است كه پروردگار بدان امر فرموده و رضا داده است.
و رسول خدا به فرمان خداوند متعال دخترش فاطمه را بر من تزویج فرموده و مهر او را این زره آهنین من قرار داده است من نیز بدان رضا دادم، شما حاضران، این موضوع را از او بپرسید و شهادت دهید كه دخترش فاطمه به همسرى من درآمده است.


ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ دوشنبه 1392/07/15 ] [ 14:08 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


ابوهریره از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله علیه روایت كرده است: هنگامى كه خدا آدم را آفرید در سمت راست عرش پنج شبح نور دید كه در سجده و ركوع هستند آدم پرسید: این پنج شبح كه در هیبت و صورت من هستند كیانند؟ پاسخ آمد:
اینان پنج تن از فرزندان تو هستند كه پنج نام براى آنها از نام هاى خود مشتق كرده ام و اگر براى ایشان نبود، بهشت و جهنم و عرش و كرسى آسمان و زمین و فرشتگان و آدمیان و جنیان را نمى آفریدم، پس من محمود و این محمد است، و من عالى هستم و این على است، و من فاطرم و این فاطمه است و من احسانم و این حسن است، و من محسنم، و این حسین است، به عزتم سوگند كه هر كس ذره اى از كینه ایشان در دل داشته باشد، او را داخل آتش مى كنم ایشان برگزیدگان من هستند و به ایشان نجات مى دهم، و به ایشان هلاك مى كنم، هرگاه حاجتى دارى به این پنج تن متوسل شود، پس ‍ پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود: ماییم كشتى نجات، هر كس به آن متعلق شود نجات یابد و هر كس از آن برگردد هلاك شود.
پرتوى از عظمت حسین علیه السلام، ص 58

طبقه بندی: امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، امام حسن(علیه السلام)، امام حسین(علیه السلام)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ جمعه 1392/03/24 ] [ 14:46 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


یكى ازشبهاتى كه مطرح مى شود این است كه جریاناتى چون احراق درب خانه حضرت فاطمه (علیها السلام)وشهادت حضرت محسن (علیه السلام) درجریان هجوم به خانه و... همه از كارهاى زشت وناپسندى استكه آنرا فقط شیعه نقل كرده وفاقد اعتبار است .حال ما در این فصل قسمتى از عبارتها و روایتهایى كه علماى اهل سنت از قرن سوم هجرى تا كنون در كتابهاى خود نوشته اند را خواهیم آورد كه تصریحاً و تأویلاً اشاره به وقایع مذكور دارد. و شما پس از مطالعه دقیق آن قضاوت كنید كه آیا این مسائل و رویدادهاى مهم تاریخ اسلام را فقط شیعه نقل كرده است یا خیر؟! قسمت اول هجوم به خانه وحى و آتش زدن درب اگر چه روایات پیرامون این موضوع در كتب اهل سنت بسیار زیاد است، ولى ما در اینجا فقط به ذكر پاره اى از آنها اكتفا مى كنیم، وتحقیق و مطالعه بیشتر را به خوانندگان عزیز واگذار مى نمائیم .

 

1 ابن أبى شیبه (متوفى 235 ه.ق) در كتاب خود به نام«المصِّنف» جلد هفتم صفحه 432 روایت شماره 37045(چاپ بیروت) چنین مى نویسد: «عمر بسوى خانه فاطمه روانه شد، وگفت: اى دختر پیامبر بخداقسم هیچكس نزد ما، دوست داشتنى تر از پدرت نیست وبعد از پدرت هیچكس نزدما،دوست داشتنى تر از تو نیست، ولكن بخدا قسم! این محبت مانع از آن نمى شود كه این افرادى را كه نزد خود جمع كرده اى دستور بدهم خانه را بر آنها بسوزانند.»


ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ شنبه 1392/01/24 ] [ 10:52 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


این سؤالی است که از بسیاری از به اصطلاح اندیشمندان اهل سنت پرسیده شده، و هنوز هیچیک جوابی به آن نداده‌‌اند. به راستی چه پاسخی دارند که بدهند؟ 
پاسخ این سؤال 3 گزینه بیشتر ندارد: 
1ـ  اگر علمای اهل سنت بگویند حضرت فاطمه(علیهاالسلام) بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) پیشوایی نداشته است، که آنوقت با احادیثی که در منابع مهم و معتبر خود اهل سنت وجود دارد چه کنند؟ مانند دو کتاب صحیحین(صحیح بخاری و صحیح مسلم) مبنی بر اینکه: «مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ ماتَ مِیْتَةً جاهِلَّیِةً»(یعنی: هرکس باید بیعت پیشوایی را بر گردن داشته باشد و گرنه مرگش، مرگ جاهلیت است.(
منبع حدیث: صحیح مسلم، کتاب الاماره، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن و فی کل حال، حدیث ۱۸۵۱، ص۵۳۲، چاپ مصر، مکتبة عبادالرحمن. 
در این صورت(نستجیر بالله) مرگ حضرت فاطمه(سلام الله علیها) به مرگ جاهلیت بوده است!! و آیا می‌‌توانند این حرف را بزنند؟!!
2ـ  علمای اهل سنت اگر پاسخ دهند که پیشوای حضرت فاطمه(سلام الله علیها)؛ ابوبکر بوده است، آنوقت با احادیثی که در معتبرترین منابع اهل سنت یعنی صحیحین(صحیح بخاری و صحیح مسلم) و از عایشه دختر ابوبکر نقل شده چه می‌‌کنند؟ مانند این احادیث که عایشه می‌گوید: «. . . 

ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ جمعه 1392/01/16 ] [ 16:06 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


حضرت زهرا (علیهاالسّلام) جهت منصرف ساختن مهاجمین از قصد خود مبنی بر به آتش کشاندن خانه، تلاش فراوانی انجام دادند؛ ولی مهاجمین بدون توجّه به ایشان، با اقدام عَمَلی خود، همه شرایط لازم را جهت سوزاندن خانه با اهلش فراهم آوردند. حضرت زهرا (علیهاالسّلام) نیز به اعتراض شدید در مقابل این رفتار پرداخته و تمامی تلاش خود را به کار بستند تا مانع ایشان شوند:

ابن قُتَیْبَه (متوفّای 276) در کتاب «الإمامة و السیاسه» (جلد 1، صفحه 12)، چاپ: مصر، 1382 هـ؛ نقل می‌کند:

وَ إنَّ أبابَکْرٍ تَفَقَّدَ قَوْماً تَخَلَّفُوا عَنْ بَیْعَتِهِ عِنْدَ عَلِیٍّ، فَبَعَثَ إلَیْهِمْ عُمَرَ... فَدَعا بِالْحَطَبِ وَ قالَ:

وَ الَّذِی نَفْسُ عُمَرَ بِیَدِهِ لَتَخْرُجُنَّ أوْ لَاُحْرِقَنَّها عَلی مَنْ فِیها...فَوَقَفَتْ فاطِمَةُ عَلی بابِها، فَقالَتْ:لا عَهْدَ لِی بِقَوْمٍ حَضَرُوا أسْوَأ مَحْضَرٍ مِنْکُمْ...

و ابوبکر غیبتِ گروهی را ـ که از بیعتِ با او [با حضورشان] نزد علی سرپیچی کرده بودند ـ ، احساس کرد؛ لذا عمر را به سراغشان فرستاد. ... عمر هیزم طلبید و گفت:قسم به آن‌که جانم در دست اوست، یا خارج می‌شوید یا بی‌تردید خانه را ـ با هرکه در آن است ـ به آتش می‌کشم...

لذا فاطمه کنار درب خانه‌اش ایستاد و فرمود:گروهی را نمی‌شناسم که حضورشان بدتر از حضور شمایان باشد.

ابن قُتَیْبَه، در ادامه ماجرا می‌نویسد:

... قامَ عُمَرُ، فَمَشی مَعَهُ جَماعَةٌ حَتّی أتَوْا بابَ فاطِمَةَ، فَدَ قّوْا الْبابَ، فَلَمّا سَمِعَتْ أصْواتَهُمْ نادَتْ بِأعْلی صَوْتِها:یا أبَتِ! یا رَسُولَ اللهِ! ماذا لَقِینا بَعدَ کَ مِنِ ابْنِ الْخَطّابِ وَ ابْنِ أبِی‌قُحافَةَ؟!


ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ یکشنبه 1392/01/11 ] [ 12:04 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


یکى از مهمترین شبهاتى که وهابی‌ها با تحریک احساسات مردم، به منظور انکار قضیه هجوم عمر بن خطاب و کتک زدن حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مطرح مى‌کنند، این است که چرا امیرمؤمنان (علیه السلام) از همسرش دفاع نکرد؟ مگر نه این که او اسد الله الغالب و شجاع‌ترین فرد زمان خود بود و...
عالمان شیعه در طول تاریخ از این شبهه‌ پاسخ‌هاى گوناگونى داده‌اند که به اختصار به چند نکته بسنده مى‌کنیم.

عکس العمل تند حضرت در برابر عمر بن خطاب:
امیرمؤمنان علیه السلام در مرحله اول و زمانى که آن‌ها قصد تعرض به همسرش را داشتند، از خود واکنش نشان داد و با عمر برخورد کرد، او را بر زمین زد، با مشت به صورت و گردن او کوبید؛ اما از آن جایى که مأمور به صبر بود از ادامه مخاصمه منصرف و طبق فرمان رسول خدا صلى الله علیه وآله صبر پیشه کرد. در حقیقت با این کار مى‌خواست به آن‌ها بفهماند که اگر مأمور به شکیبائى نبودم و فرمان خدا غیر از این بود، کسى جرأت نمى‌کرد که این فکر را حتى از مخیله‌اش بگذراند؛ اما آن حضرت مثل همیشه تابع فرمان‌هاى الهى بوده است.

سلیم بن قیس هلالى که از یاران مخلص امیرمؤمنان علیه السلام است، در این باره مى‌نویسد:


ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ دوشنبه 1392/01/5 ] [ 06:41 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


دفن شبانه، نماز بدون حضور و اطلاع خلیفه، قبر پنهان، اسرارى است که در درون خود پیام‌ها دارند. درست است که حضرت فاطمه(سلام الله علیها) این چنین خواست و این گونه وصیت کرد؛ ولى چه اتفاقى افتاده است که حضرت زهرا (سلام الله علیها) وصیت تاریخی‌اش را با این در خواست‌ها به پایان مى‌برد؟!! مگر نه این است که خشم و ناراحتی‌اش را نسبت به دشمنانش اظهار مى‌کند و در واقع چندین پرسش را در برابر نگاههاى تیز بین مورخان و آیندگان مى‌گذارد تا به پرسند: چرا قبر حضرت فاطمه(علیهاالسلام) پنهان است؟ و چرا دختر پیامبر شبانه و پنهانى دفن شد؟ و چرا مولا علی (علیه السلام) بدون اطلاع ابوبکر و عمر بر وى نماز خواند؟ و…
آیا کسى که جانشین پیامبر(صلی الله علیه و آله) بود ( آن گونه که خود ادعا کرده‌اند) شایستگى نماز خواندن بر وى را نداشت؟
آری، فاطمه وصیت کرد که او را شبانه دفن نموده و هیچ یک از کسانى را که بر وى ستم کرده‌اند، خبر نکنند، و این بهترین سند براى شیعه است تا ثابت کنند که صدیقه شهیده مظلوم از دنیا رفته و از افرادى که بر وى ستم کرده‌اند، هرگز راضى نشده است.
روایات فراوانى در کتاب‌هاى شیعه و سنى بر این مطلب دلالت دارد که به اختصار چند روایت را ذکر مى‌کنیم:

ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ دوشنبه 1391/12/28 ] [ 22:20 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


طبق روایاتى که شیعه و سنى نقل کرده‌اند، هنگامى که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) از مردم درخواست کرد تا قلم و دواتى بیاورند تا کتابى براى عموم بنویسد که مردم هرگز گمراه نشوند، خلیفه دوم مانع شد و پیام‌آور خدا را به هذیان گوئى متهم کرد.

اما چرا پس از خروج مردم و تا چند روز بعد از این قضیه ، آن حضرت وصیت‌نامه را ننوشتند؟

شیعه و سنى نقل کرده‌اند که برخى از اصحاب که موافق نوشتن این وصیت‌نامه عمومى بودند، بعد از خروج اهانت کنندگان خدمت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) عرض کردند که آیا کاغذ بیاوریم تا آن کتاب را بنویسید؟ رسول خدا در جواب فرمود: آیا بعد از این که این سخن را گفتید؟ یعنى بعد از آن که مرا متهم به هذیان‌گوئى کردید، بنویسم؟

ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ دوشنبه 1391/12/28 ] [ 19:52 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


در بسیاری از کتب تاریخی وقایعی که با آمدن عمر به در خانه به وقوع پیوست ، ضبط شده و موجود است. ولی در طول تاریخ قلمهای شکسته ای برای محو کردن این حقایق به بردگی شیطان درآمدند.تا جاییکه حمله عمر به خانه مولا علی ( علیه السلام ) را افسانه ای بیش نخواندند. حال در اینجا به بیان برخی از مدارک ، مبنی بر حمله عمر به خانه وحی می پردازیم.
حمله عمر به خانه وحی
1-بلاذری ، محدث و مورخ معروف اهل سنت متوفی سال 279 قمری در تاریخ خود روایت کرده است که : ابوبکر ، مولا علی ( علیه السلام) را برای بیعت طلبید ولی ایشان قبول نکردند. عمر را فرستاد . ( عمر ) آتشی آورد که خانه رابسوزاند . حضرت فاطمه ( سلام الله علیها ) را بر در خانه ملاقات کرد. ایشان فرمودند : ای پسر خطاب آمده ای خانه را بر من بسوزانی ؟ گفت : آری ! این عمل قوی تر است در آنچه پدرت آورده است. ( انساب الاشراف ج1 ص 586 - 588) یا ( انساب الاشراف ج2 ص 268 – 269 چاپ دارالفکر )
2-طبری ، مورخ و مفسر معروف اهل سنت در تاریخ خود نقل می کند که : عمر به در خانه علی ( ع ) رفت و گفت : والله خانه را بر شما می سوزانم مگر اینکه برای بیعت بیایید.( تاریخ طبری ج 2 ص443) یا ( تاریخ طبری ج3 ص 202 – 203 و ج3 ص 430- 431 چاپهای دیگر )
3-ابن خزابه در کتاب " غرر " از زید بن اسلم نقل می کند که : من از آنها بودم که با عمر هیزم برداشتم و بر در خانه فاطمه بردیم در وقتی که حضرت علی (علیه السلام) و اصحابش از بیعت ابا نمودند. عمر به حضرت فاطمه ( سلام الله علیها ) گفت : بیرون کن هر که در این خانه است و الا خانه و هر که در خانه است را میسوزانم.

طبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ یکشنبه 1391/12/20 ] [ 14:31 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


در طول تاریخ حوادث و وقایع زیادی موجود است که بعض آنها در خاطره ها مانده و برخی دیگر در میان سطرهای کتب تاریخی ، مدفونند.
از جمله این حوادث تلخ ، واقعه شهادت حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) می باشد. حادثه ای که شعله آن ، بعد از گذشت سالها ، همواره در دلها شیعیان و محبین اهل بیت روشن و فروزنده است.
بسیاری از متعصبین و دشمنان خدا و اهل بیت ، اراده بر محو این واقعه از کتب و یا کتمان و مردود دانستن آن کرده اند .
غافل از اینکه خداوند همواره پشتیبان نور خود می باشد.
( یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون )
در این رساله ، برآنیم که سیری داشته باشیم در وقایع بعد از شهادت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و واقعه شهادت بی بی مظلومه (علیهاالسلام) دو عالم ، با استمداد از کتب معتبر تاریخی.
شهادت پیامبر و رخت بستن ایشان از این جهان ، واقعه سنگینی بود که گرد و غبار حزن و اندوه را بر دلهای مردم مدینه علی الخصوص اهل بیت ایشان(علیهم السلام) نشاند.
بعد از شهادت پیامبر ، بنابر وصیت ایشان ، مولا علی بن ابیطالب(علیهماالسلام) مشغول به غسل و تکفین شدند. حضرت علی بن ابیطالب (علیهماالسلام) پیامبر را با کافوری که جبرئیل امین آورده بود ، حنوط کرد .
در این میان مردمانی که فکر خلافت و دنیاپرستی آنها را مدهوش کرده و قلبهایشان را حب دنیا فراگرفته بود ، در جایی مسقف به نام " سقیفه بنی ساعده " جمع شده و برای تعیین جانشین بعد از پیامبر به منازعه و مشاجره پرداختند.
گویا اینان گوشهایشان و چشمهایشان کر و کور بود و واقعه غدیر خم را به راحتی از یاد برده بودند.


ادامه مطلبطبقه بندی: امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ یکشنبه 1391/12/20 ] [ 14:30 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


انشاالله با یاری خداوند متعال و مدد اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) گام هایی را درباره فاطمیه(سلام الله علیها)برمی داریم.باشد رضایت حضرت صدیقه اطهر (علیهاالسلام) را در بر داشته باشد.انشاالله.
به امید اضمحلال هر چه سریع تر فرقه ضاله و منحوس وهابیت.
هر زائر شیعی، از هر نقطه دنیا كه وارد مدینه منوره می گردد، پس از زیارتِ قبر مطهر حضرت رسول ( صلی الله علیه و آله) و اقامه نماز در مسجد آن حضرت و پـس از زیــارت قـبـور پــاك ائـمه بقیع ( علیهم السلام ) و سایر قبور متعلق به اقوام و عشیره پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله)عازم زیارت بیت الاحزان می شود، به این امید كــه اگـــر بـه قبر مطهر حضرت  زهــــرای مرضیه سلام الله علیها دسترسی ندارد، آن حضرت را در محل دیگری كه به وی منتسب است زیارت كند و اگر نمی تواند كه صورت خود را به خاك قبر یگانه یادگار رسول خدا بگذارد و ضریح مقدس آن حضرت را با اشك دیده بشوید، حداقل در جایگاهی كه دخت گرامـــــی پیامبـــر ( صلی الله علیه و آله ) پس از شهادت پدر بزرگوارش و در ایام آخر عمرش هر روز چند ساعت از وقت خویش را در آنجا به عبادت و گریه و ناله سپری نمود، نماز بخواند و به یاد اشك های آن حضرت اشك بریزد. اما اینك نه از چنین محلی خبری است و نه از بیت الأحزان در بقیع، اثری.

آیا اصلاً بیت الاحزان در حقیقت وجود دارد یا یك موضوع موهوم و خیالی بوده و بجز در لسان بعضی از خطبا و گویندگان وجود خارجی نداشته است؟!


ادامه مطلبطبقه بندی: امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ دوشنبه 1391/12/14 ] [ 21:51 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


نهم ماه ربیع الاول روزی است که در روایت معتبر به «غدیر ثانی» تعبیر شده است.  امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام به صحابی جلیل القدر حذیفه فرمودند: 
«یا حذیفة، هذا یوم الاستراحة، ویوم تنفیس الهم والکرب، والغدیر الثانی...؛(1) ای حذیفه، امروز روز رفع سختی و دشواری، روز زدودن اندوه و پریشانی و روز غدیر دوم است». 
قرار دادن روز نهم ماه ربیع الاول به عنوان غدیر ثانی در کنار روز هیجدهم ماه ذی الحجه روز عید غدیر، در واقع دو بال و دو بازوی اعتقادی اسلام، یعنی اصل تولی و اصل تبری را تشکیل می دهد و این بدان معناست که غدیر اول و غدیر ثانی به عنوان تولی و تبری مکمل یکدیگر هستند و هیچ یک از دیگری جدا نیست. 
البته در مقام تعلیم و شمارش فروع دین مقابل شمارش اصول دین، تولی و تبری جزء فروع ده گانه دین آمده است که این امر تنها بار آموزشی و حفظ کردن دارد، اما در واقع تولّی و تبرّی از ثوابت اساسی دین و از مسائل اعتقادی اسلام است و نه از فروع آن. به دیگر سخن، تولی و تبری دو بال نیرومند توحید هستند، زیرا توحید یعنی: ایمان به خدا و وحدانیت اوست، وتولی یعنی: دوستی نسبت به اولیای خدا و تبری یعنی: بیزاری از دشمنان خداست و این از شئون توحید است. در مورد نبوت و امامت نیز همین امر صادق است. و در حقیقت تولی و تبری جزء فروع و اعمال نیست، بلکه جزء اصول و امور قلبی و اعتقادی است و هرجا که تولی باشد تبری نیز هست و از یکدیگر جدا نیستند و در همین راستا است حدیث شریفی که می گوید: «هل الدین الا الحب والبغض؛ مگر دین چیزی است جز دوستی خدا و دوستان خدا، و دشمنی دشمنان آنان؟» و لذا در غیر این صورت، اسلام و مسلمانی، دین و دین داری کامل نخواهد بود. شیخ مفید علیه الرحمه نیز فرموده است: ادامه مطلبطبقه بندی: امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ شنبه 1391/10/30 ] [ 22:26 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


«فَمَن حاجَّکَ فیهِ مِن بَعدِ ما جاءَکَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعالَوا نَدعُ اَبناءَنا وَ اَبناءَکُم وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُم وَ اَنفُسَنا وَ اَنفُسَکُم ثُمَّ نَبتَهِل فَنَجعَل لَعنَةَ اللّهِ عَلی الکاذِبینَ؛ پس هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده، (باز) کسانی با تو به مجادله برخیزند، به آنان بگو: بیایید ما و شما، فرزندان، زنان و نفوس خود را فرا خوانیم، آن‌گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ‌گویان قرار دهیم.» (سوره آل عمران، آیه 61)
این آیه شریفه که به آیه مباهله مشهور است در این شماره مورد استفاده و استناد قرار گرفته و معرفی می‌شود.


معنای مباهله
مباهله در کتاب‌های لغت به معنای نفرین کردن به یکدیگر است‌1؛ از دیر باز، هرگاه فردی می‌خواست حقانیت خود را به اثبات برساند و طرف مقابل خود را (دشمنش را) محکوم نماید، پیشنهاد مباهله می‌داد. آنگاه یک‌دیگر را نفرین می‌کردند، هر کدام که نفرینش اثر می‌کرد، قطعاً حقانیت خود را ثابت کرده بود.


ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، امام حسن(علیه السلام)، امام حسین(علیه السلام)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ پنجشنبه 1391/08/18 ] [ 03:23 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


به مجرد آمدن نبی مکرم (صلى الله علیه و آله) به مدینه منوره و تأسیس مسجدی در مدینه، صحابه مهاجرین و انصار كه در اطراف مسجد خانه داشتند، از هر خانه، دری به مسجد گشودند كه محل رفت و آمد آنها به مسجد نبی مکرم (صلى الله علیه و آله) باشد. این موضوع باعث شد برخی افراد، در حالت ناپاكی و جنابت و حیض و نفاس وارد مسجد بشوند و با این‌‌حال، قداست و احترام مسجد از بین می‌رفت.

لذا در اواخر سال اول هجرت، نبی مکرم (صلى الله علیه و آله) به امر الهی دستور دادند تمام درهای منتهی به مسجد، بسته شود و فقط در خانه امیر المومنین (علیه السلام) به مسجد باز بماند. 
چون خداوند اهل كساء (علیهم السلام) را طبق آیه تطهیر از هرگونه رجس و پلیدى پاك گردانیده بود، فقط به امیر مؤمنان (علیه السلام) اجازه داد كه در خانه‌اش به داخل مسجد باز باشد.
چون این قضیه، فضیلتی گران و سنگین برای امیر المومنین (علیه السلام) بود كه از میان صحابه، تنها امیر المومنین (علیه السلام) می‌توانست وارد مسجد شود، با جنابت یا بدون جنابت، لذا وهابیون معاصر ما، با تمام توان این حدیث را انكار می‌كنند. 
بیش از 70 روایت در منابع اهل سنت در مورد حدیث سد الأبواب آمده است. 


ادامه مطلبطبقه بندی: امام شناسی، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ پنجشنبه 1391/08/4 ] [ 23:00 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه