تبلیغات
صراطُ الأقوَم - مطالب دی 1393

صراطُ الأقوَم

...هرچه دارم همه از عترت و قرآن دارم

«انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً ولن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض»“همانا من در میان شما پس از خود، دو بار سنگین را به امانت می‌گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. تا زمانی که به این دو تمسک بجویید، گمراه نخواهید شد. این دو از هم جدا نمی‌شوند تا زمانی که در حوض کوثر بر من وارد شوند”./مستدرک الوسائل ج11ص372 صراطُ الأقوَم .

«حدیث ثقلین»، که چون قرآن و اهل بیت در آن ثقلین خوانده شده اند به این نام معروف شده، حدیثی است صحیح که نزد علمای همه مذاهب اسلامی معتبر است و شیعیان آن را از دلایل امامت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیهماالسلام) می شمارند.
مطابق با روایات پیامبر در واپسین روزهای عمر شریف خویش به عنوان وصیتی همیشگی برای امت خود فرمودند: «إنّی تاركٌ فیكم الثّقلین كتاب الله و عترتی لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض ما إن تمسّكتم بهما لن تضّلوا و لن تزّلوا؛ من در میان شما امت دو چیز نفیس وزین و گرانبهایی را باقی گذرنده‌ام كه كتاب خدا و عترت من، كه اهل بیت منند، كه این دو هرگز از همدیگر جدا نمی‌شوند تا وقتی كه بر من نزد حوض كوثر وارد شوند. مادامی که به این دو تمسک بجویید گمراه نمی شوید و نمی لغزید».

مفهوم «ثقلین»
واژه «ثقلین» دوگونه خوانده می‎شود؛ گاه بر وزن «حَرَمَین» كه مفرد آن «ثَقَل» است، خوانده می‎شود، به معنای چیز گرانمایه و پرارزش و به معنای متاع مسافر نیز آمده است و گاه بر وزن «سِبطَیْن» به معنای شیء سنگین وزن می‎آید.
برخی از محقّقان اولی را به معنای گرانمایه معنوی و دومی را به معنای اعم گرفته‎اند...


ادامه مطلبطبقه بندی: پیامبرشناسی، امام شناسی، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ جمعه 1393/10/12 ] [ 18:55 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ ـﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ـ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻩ حضرت ﻓﺎﻃﻤﻪ (ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ (ﺻﻠّﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ) ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ‏[ 1‏] ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺿﺮﺑﺎﺕ، ﻏﻼﻑ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻗﻨﻔﺬ، ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﻡ ‏[ 2‏] ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﭘﺎﻱ ﻭﻱ ، ﺳﻘﻂ ﺷﺪ. ‏[3‏]ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ـ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣّﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ (علیه السلام‏) ﺩﺭ ﭘﺎﻱ ﺩﺭﺏ ﻧﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ـ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻼﻡ ـ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﺭﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: 

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﻭﻣﻲ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻮﻱ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺯﺩ، ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ـ ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻫﺮ ﻃﻮﺭﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ: ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﺖ. ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‏(علیه السلام‏)، ﺁﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﻳﺪ، ﺻﺪﺍ ﺯﺩ: ﻓﻀّﻪ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ـ ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺏ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻓﻀّﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻱ حضرت ﻓﺎﻃﻤﻪ‏(ﺱ) ﺭﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‏(علیه السلام‏) ﺁﻣﺪ، ﭼﻴﺰﻱ ﺭﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺣﻀﺮﺕ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻓﻀّﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﻣﻮﻻﻱ ﻣﻦ، ﺑﺪﻥ ﺑﻲ ﺟﺎﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﺍﺳﺖ. ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ؛ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻭﻡ ﻭ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻊ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﭙﺎﺭﺩ، ﺧﻮﺩﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻓﻦ ﮐﻦ. ‏[4‏] ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﺴﻦ (علیه السلام) ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺩﺭﺏ ﻧﻴﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ....ادامه مطلبطبقه بندی: حضرت زهرا(سلام الله علیها)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ جمعه 1393/10/12 ] [ 18:34 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه