تبلیغات
صراطُ الأقوَم - تربت اعلی مال کربلا (1)

صراطُ الأقوَم

...هرچه دارم همه از عترت و قرآن دارم

«انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً ولن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض»“همانا من در میان شما پس از خود، دو بار سنگین را به امانت می‌گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. تا زمانی که به این دو تمسک بجویید، گمراه نخواهید شد. این دو از هم جدا نمی‌شوند تا زمانی که در حوض کوثر بر من وارد شوند”./مستدرک الوسائل ج11ص372 صراطُ الأقوَم .

1- تسبیح با تربت امام حسین علیه السلام
تسبیح حضرت فاطمه الزهراء (علیها السلام) هدیه اى از طرف پدر بزرگوارش بود كه مستحب است بعد از نماز یا در وقت خواب خوانده شود.
دختر رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) كنار قبر عموى بزرگوارش ‍ جناب حمزة بن عبد المطلب و از تربت شهید براى خود تسبیح درست كرد؛ اینها معنى دارد!
یعنى چه؟ خاك شهید محترم است قبر شهید محترم است، من براى عبادت خدا كه مى خواهم اذكار خود را بشماریم نیازمند به سبحه ام (تسبیح)، چه فرقى مى كند دانه هاى تسبیح از سنگ باشد یا چوب یا خاك، و از هر خاكى آدم بردارد، برداشته است ولى من این را از خاك تربت شهید برمى دارم و این نوعى احترام به شهید و شهادت است، نوعى به رسمیت شناختن قداست شهادت است، تا آنكه بعد از شهادت وجود مقدس امام حسین (علیه السلام)، خود به خود لقب سید الشهدا از جناب حمزه گرفته شد و به نوه برادر بزرگوارش حضرت حسین بن على (علیهما السلام) داده شده و بعد از آن دیگر اگر كسى بخواهد به خاك شهید تبرك بجوید از خاك حضرت حسین بن على (علیهما السلام) تهیه مى كند.
2- تسبیح از مرقد امام حسین علیه السلام
امام كاظم علیه السلام مى فرماید:
لا تستغنى شیعتنا عن اربع خمرة یصلى علیها و خاتم یتختم به و سواك یستاك به وسبحة من طین قبر ابى عبدالله علیه السلام؛
پیروان ما از چهار چیز بى نیاز نیستند:
1- سجاده اى كه بر روى آن نماز خوانده مى شود.
2- انگشترى كه در انگشت باشد.
3- مسواكى كه با آن دندان ها را مسواك كنند.
4- تسبیحى از خاك مرقد امام حسین.(1)

امام صادق (علیه السلام) مى فرماید:
و من كان معه سبحة من طین قبر الحسین علیه السلام كتب مسبحا و ان لم یسبح بها؛
كسى كه تسبیحى از خاك مرقد امام حسین (علیه السلام) با خود داشته باشد تسبیح گوى حق محسوب مى شود گرچه با آن تسبیح نگوید.(2)
در حدیثى دیگر امام صادق (علیه السلام) مى فرماید: یك ذكر یا استغفار كه با تسبیح تربت امام حسین (علیه السلام) گفته شود برابر است با هفتاد ذكر كه با چیز دیگر گفته شود.
3- بوى شهید با تربت امام حسین علیه السلام
این خاك پاك به گونه اى است كه ذكر گفتن با تسبیح ساخته شده و با سجده كردن ثواب فراوانى دارد، اگر كسى بخواهد از خاك شهید تبرك بجوید از خاك حسین بن على علیه السلام تهیه مى كند ما كه مى خواهیم نماز بخوانیم، و از طرفى سجده بر فرش و بر مطلق ماءكول و ملبوس را جایز نمى دانیم، با خود خاكى یا سنگى برمى داریم؛ ولى پیشوایان ما به ما گفته اند:
حالا كه باید بر خاك سجده كرد، بهتر كه آن خاك، از خاك تربت شهیدان باشد.
اگر مى توانید از خاك كربلا براى خود تهیه كنید كه بوى شهید مى دهد.
تو كه خدا را عبادت مى كنى سر بر روى هر خاكى بگذارى نمازت درست است، ولى اگر سر بر روى آن خاكى بگذارى كه تماس كوچكى، قرابت كوچكى، همسایگى كوچكى با شهید دارد و بوى شهید مى دهد اجر و ثواب تو صد برابر مى شود.(3)
4- اولین نمازگزار بر تربت امام حسین علیه السلام
اولین امامى كه بر تربت امام حسین علیه السلام نماز گزارد، امام زین العابدین علیه السلام بود بعد از آنكه از دفن پدر و اهل بیت و پدر گرامیش ‍ فارغ شد، یك مشت از خاك زیر جسد شریف پدر كه شمشیرها آن را مانند گوشت روى تخته قصابان پاره پاره كردند برداشت و آن را در كیسه اى بست آنگاه از آن مهر و تسبیحى درست كرد و این تسبیح همان تسبیحى است كه هنگام ورود به شام در دست داشت و مى گرداند. یزید از او سوال مى كند كه این چیست كه در دستانت مى چرخانى؟
امام علیه السلام در جواب از حضرت رسول خدا صلى الله علیه و آله خبرى را نقل مى كنند به این مضمون كه، كسى كه تسبیحى در دست داشته باشد و دعاى مخصوص را بخواند تمام آن روز براى او ثواب ذكر سبحان الله نوشته مى شود، اگر چه ذكرى هم نگفته باشد.
و هنگامى كه امام علیه السلام با اهل بیتشان به مدینه برمى گردند با این تربت خود را متبرك و بر آن سجده و بعضى از بیمارى هاى اهل بیتشان را معالجه مى نمایند. از آن پس این عمل نزد علویین و اتباع و پیروان آنان رایج شد.(4)
5- همراه داشتن تربت امام حسین علیه السلام
همراه داشتن تربت سید الشهداء علیه السلام ایمنى بخش است، چنانكه فرمودند: هرگاه از سلطان یا دیگرى ترس داشتى از منزلت بیرون میا مگر اینكه تربت همراهت باشد.(5)
6- صورت بر تربت امام حسین علیه السلام
امام صادق علیه السلام در زمان حیات خویش سجده كنان و گریان، هر كسى را كه چهره بر تربت امام حسین علیه السلام مى نهد، و هر كسى را كه بر او اشك مى ریزد و هر كسى را كه در سوگ او شیون مى كند همه را دعا مى فرمود.(6)
7- سجده بر تربت امام حسین علیه السلام
امام صادق علیه السلام فرمود:
السجود على طین قبر الحسین علیه السلام ینور الى الارض ‍ السابعة؛
سجده بر تربت قبر حسین علیه السلام تا زمین هفتم را نور باران مى كند.(7)
امام صادق علیه السلام مى فرماید: السجود على تربة الحسین علیه السلام یخرق الحجب السبعة؛ سجده بر خاك امام حسین علیه السلام حجاب هاى هفتگانه را مى درد.(8)
در ارشاد القلوب بیان شده: كان الصادق علیه السلام لا یسجد الا على تربة الحسین علیه السلام تذللا لله و استكانة الیه؛ امام صادق علیه السلام جز بر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمى كرد تا در پیشگاه خدا اظهار خوارى و فروتنى كند.(9)
8- شفا گرفتن از تربت امام حسین علیه السلام
در تربت امام حسین علیه السلام شفاى تمام دردهاست مگر مرگ حتمى با چند شرط:
الف: اعتقاد به شفاء بودن تربت داشته باشد، و به قصد شفا بخورد و من اكله لشهوة لم یكن فیه شفاء در روایتى فرمودند: والله هر كس ‍ اعتقاد داشته باشد كه به او نفع مى بخشد البته منتفع مى شود.
ب: بیمار در آستانه اجل حتمى نباشد چون اجل حتمى علاج پذیر نیست.
ج: تربت را با وضو بردارد.
د: با دو انگشت بردارد.
ه‍: به اندازه نخود، بلكه احوط آن است كه به قدر عدس مصرف كند، نه بیشتر.
و: آن را ببوسد و بردیدگانش بگذارد.
ز: در وقت خوردن یا خورانیدن بگوید: بسم الله و بالله اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء انك على كل شى ء قدیر.
ح: آن را سبك نشمارد، در ظروف یا مكان هاى نا مناسب نگذارد، خیلى دست بر آن نمالد. یا جایى كه زیاد دست مالى مى شود نگذارد.
ط: فاصله تربتى كه براى شفا استفاده مى كنند از قبر مطهر تا چهار میل باشد نه بیشتر. و هر چه به قبر شریف نزدیك تر باشد بهتر است.
ى: خوب است تربت را در دهان بگذارد و بعد جرعه اى آب بخورد و بگوید: اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء و سقم (10).
9- تاثیر تربت امام علیه السلام در قبر
با میت در قبر گذاشتن و كفن را با آن نوشتن، یكى از بركات تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام این است كه اگر با میت در قبر بگذارند، آن میت از عذاب و تاریكى قبر در امان خواهد ماند.
از امام موسى علیه السلام روایت شده كه فرموده اند: هرگاه میت را در قبر گذاشتید مهرى از تربت امام حسین علیه السلام را مقابل رویش بگذارید نه زیر سرش.
از امام صادق علیه السلام روایت شده نوشتن اعتقادات به وسیله تربت امام حسین علیه السلام بر كفن میت، روشنى مومن به هنگام تاریكى قبر و امان در وقت سوال و هول و هراس قیامت است.
ظاهرا روایت محمد بن مسلم كه دلالت دارد خاك قبور رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام شفاى دردها و سپر بلاهاست و هیچ چیز با آن برابرى نمى كند مگر دعا، منظور همراه داشتن است نه خوردن، براى اینكه روایات فراوانى دلالت دارد كه خوردن خاك مثل میت و خون حرام است و به جز خاك قبر امام حسین علیه السلام كه شفاى تمام دردهاست است ((وهو الدواء الاكبر.(11)))
10- درست كردن تسبیح با تربت
با تربت تسبیح درست كردن كه با آن ذكر گفتن و در دست داشتن فضیلت عظیم دارد. از ویژگى هاى این تسبیح این است كه در دست آدمى تسبیح مى گوید بدون آنكه صاحبش تسبیح بگوید. البته این همان تسبیحى است كه خداوند فرمود: و ان من شى ء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم (12)؛ هر موجودى تسبیح و حمد او مى گوید، ولى شما تسبیح آنها را نمى فهمید. به هر حال تسبیح تربت، تسبیحى مى گوید كه ما نمى فهمیم.)) و این ویژگى در تربت حضرت سید الشهداء ارواحناله الفداء است.(13)





طبقه بندی: امام شناسی، امام حسین(علیه السلام)، قرآن و احادیث، اخلاق،

[ شنبه 1391/09/25 ] [ 23:21 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه