تبلیغات
صراطُ الأقوَم - ترجمان قرآن 2

صراطُ الأقوَم

...هرچه دارم همه از عترت و قرآن دارم

«انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً ولن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض»“همانا من در میان شما پس از خود، دو بار سنگین را به امانت می‌گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. تا زمانی که به این دو تمسک بجویید، گمراه نخواهید شد. این دو از هم جدا نمی‌شوند تا زمانی که در حوض کوثر بر من وارد شوند”./مستدرک الوسائل ج11ص372 صراطُ الأقوَم .

اقسام كفر در قرآن 
امام صادق(علیه السلام) مى‏فرماید: در قرآن «كفر» به پنج معنا وارد شده‏است: 
1 انكار (كه خود بر دوقسم است): 
الف: از روى نادانى: 
خداوند مى‏فرماید: آنها (كفار نادان) گفتند: 
چیزى جز همین زندگانى ما در دنیا چیز دیگرى نیست، گروهى از مامى‏میرند و گروهى زنده مى‏شوند (و به دنیا مى‏آیند و جاى آنها رامى‏گیرند) و چیزى جز گذشت زمان ما را هلاك نمى‏كند. «و مایهلكناالا الدهر» در حالى كه آنها (كفار نادان) به این سخن خود (كه‏معادى وجود ندارد) یقین نداشته و تنها گمانى بى اساس دارند. 
«و مالهم بذلك من علم ان هم الا یظنون‏» (1) و همچنین آنجا كه‏خداوند مى‏فرماید: آنهاى كه (از روى نادانى) كافرگشتند براى‏آنها تفاوت نمى‏كند كه آیا مرا از عذاب خدا بترسانى یا نترسانى‏ایمان نخواهند آورد. (2) 

ب از روى آگاهى 
خداوند مى فرماید: 
هنگامى كه از طرف خداوند كتابى (قرآن) به آنها (یهود) رسید كه‏موافق نشانه‏هایى بود كه با خود داشتند، با اینكه پیش از این‏جریان، خود را به ظهور پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) دلگرم مى‏كردند و امیدپیروزى بر دشمنان خود را داشتند، اما با ظهور وى (همه چیز رافراموش كردند و با آگاهى) به او (حضرت محمد«ص‏لی الله علیه و آله») كافر گشتند. (3) 
آرى، چنین است كه هوا پرستى سبب مى‏گردد تا ا نسانى كه‏سالها در پى حقیقت‏بوده، از درك آن باز بماند و جالب است كه‏در زمان ما نیز عده‏اى كه پس از پیروزى شكوهمند انقلاب اسلامى دم‏از ارزشها مى‏زدند اكنون وازده و جامعه غرب را به رخ جامعه‏اسلامى ما مى‏كشند و از اینكه بوى ادكلن آنها ما را مست نكرده وهمچنان بر اصول خویش پا برجا مانده‏ایم تاسف مى‏خورند وغضبناكند و اینجاست كه باید همان سخن ارزشمند شهید دین وسیاست آیه‏الله دكتر بهشتى را گفت كه خطاب به ارباب آنهافرمود: «به امریكا بگوئید از ما عصبانى باش و از این عصبانیت‏بمیر.» «موتوا بغیظكم‏» (4) 
2 بیزارى: 
خداوند از قول حضرت ابراهیم(علیه السلام) چنین نقل مى‏كند: 
شما غیر از خدا براى خود بتهایى انتخاب كرده‏اید كه در زندگى‏دنیا وسیله محبت و دوستى میان شما گردند، اما بدانید روزقیامت این رشته علاقه و محبت گسسته گشته و هریك از شما ازدیگرى بیزارى مى‏جوید «یكفر بعضكم ببعض‏» و یكدیگر را لعن ونفرین مى‏كنند... (5) 
3 ترك فرمان خدا: 
خداوند مى‏فرماید: بر ذمه عموم مردم است كه آهنگ خانه او كنند،آنها كه توانائى رفتن به سوى آن را دارند، حج‏بركسانى كه‏مستطیع باشند واجب است) و هركس كفر ورزد (و فرمان خدا را ترك‏گوید و حج‏بجاى نیاورد، تنها به خویشتن ضرر زده، چرا كه)خداوند از همه جهانیان بى نیاز است. (6) 
4 كفران نعمت: 
خداوند از قول سلیمان چنین نقل مى‏كند: «و هركس خداى را شكرگذارد، به سود خویش شكر كرده و هركس كفر ورزد (و كفران‏نعمتهاى خدا نماید، فقط به خویش خسارت وارد كرده، چرا كه)پروردگار من بى نیاز و كریم است. (7) 
رنگ خدایى 
خداوند مى‏فرماید: رنگ خدائى بپذیرید، و چه رنگى از رنگ خدایى‏بهتر؟! «صبغه الله و من احسن من الله صبغه‏» (8) 
امام‏صادق(علیه السلام) فرمودند: مراد از «رنگ خدایى‏» اسلام است. (9) 
آرى،اگر مبانى و تعالیم آسمانى اسلام براى نسل جوان تبیین گرددآنان را شیفته خود كرده و روى از مكاتب ساخته دست‏بشر وبرآمده از هوا و هوسهایش رهایى مى‏یابند و اثر جلوه گریهاى‏سراب گونه و سم كشنده فرهنگ فاسد غرب در قالب خط و خال خوشرنگ‏از بین خواهد رفت. 
معناى خشم و غضب خدا 
خداوند (پس از بیان جنایات فرعون و پیروانش و مغالطه كاریهاى‏آنها در برابر حضرت موسى(علیه السلام) و عدم پذیرش ارشادات و مواعظ آن‏حضرت) مى‏فرماید: پس آن هنگام كه ما را به خشم آورند، از ایشان‏انتقام گرفتیم و همه را غرق نمودیم. «فلما آسفونا انتقمنامنهم فاغرقنا هم اجمعین) (10) 
امام صادق(علیه السلام) مى‏فرماید: خداوندمانند ما (انسانها) به خشم در نمى‏آید بلكه براى خود، اولیا ودوستانى دارد كه آنها خشمگین و یا راضى مى‏گردند، و خداوندرضاى آنها را رضاى خود و خشم آنان را خشم خویش قرار داده، چراكه آنان را راهنماى به سوى خود محسوب داشته و فرموده است: 
هركس به دوست من اهانت كند، با من به جنگ برخاسته و مرا به‏جنگ دعوت كرده است و همچنین خداوند فرموده است: كسى كه ازپیامبر(صلی الله علیه و آله) پیروى كند خدا را پیروى كرده است. «من یطع الرسول‏فقد اطاع الله‏» (11) همچنین فرموده است: كسانى كه با تو بیعت‏مى‏كنند، در حقیقت‏با خدا بیعت نموده‏اند «ان الذین یبایعونك‏انما یبایعون الله‏» (12) 
چرا دعاهاى ما مستجاب نمى‏شود؟ 
خداوند مى‏فرماید: اى رسول ما هنگامى كه بندگانم از تو در باره‏من سوال كنند بگو كه من نزدیكم. دعاى دعا كننده را آن هنگام‏كه مرا مى‏خواند اجابت مى‏كنم. پس آنها باید دعوت مرا بپذیرند وبه من ایمان بیاورند تا به سعادت راه یابند. (13) مردى نزدامام صادق(علیه السلام) آمد و همین آیه را مطرح نمود و گفت: من خدا رامى‏خوانم ولى دعایم به اجابت نمى‏رسد. چرا؟ 
امام فرمود: زیرا شما به عهد و پیمان خدا وفا دار نیستید،خداوند مى‏فرماید: به عهد من وفا كنید تا به عهد شما وفا كنم. 
«اوفوا بعهدى اوف بعهدكم.» (14) آنگاه چنین ادامه دادند: به‏خدا سوگند اگر شما به پیمان تان با خدا وفا دار باشید (وفرامین او را اطاعت و نواهى او را ترك گوئید) خدا به پیمان‏خود با شما وفا مى‏كند (و دعاهایتان را مستجاب و بهشت رانصیبتان مى‏گرداند.) (15) 
كمترین اهانت‏به پدر و مادر، ممنوع! 
خداوند مى‏فرماید: پروردگارت فرمان داده جز او راپرستش مكنید و به پدر و مادر احسان و نیكى نمائید، هرگاه یكى‏از آنها، یا هردو ایشان، نزد تو به سن پیرى برسند، به آنها«اف‏» مگو. (كلمه اهانت‏آمیز به زبان نیاور) «فلا تقل‏لهمااف‏» و بر سر آنها فریاد مزن و گفتار كریمانه (لطیف وسنجیده) نثارشان گردان. امام صادق(علیه السلام) مى‏فرماید: اگر چیزى كمتراز «اف‏» وجود داشت، خدا از آن نهى مى‏كرد و این (كلمه اف) حداقل مخالفت و بى احترامى نسبت‏به پدر و مادر مى‏باشد... (16) 
بهره هركس از قرآن، به اندازه خویش 
امام صادق(علیه السلام) مى‏فرماید: 
معارف قرآن 4 دسته‏اند: عبارت، اشارت، لطائف و حقائق. 
آرى، قرآن ظاهرى دارد و باطنى. 
دسترسى به ظاهر قرآن براى كسانى كه با لغت عرب آشنایى دارندمیسور است. اما از این مرحله كه بگذریم یعنى اشارات و لطائف وحقائق قرآن در شعاع فكرى هركسى نمى‏باشد و تنها عده‏اى مخصوص ازآنها بهره مى‏برند. 
هشدار به مدعیان دانش قرآن 
امام صادق(علیه السلام) مى‏فرماید: 
بدانید! خداى رحمتتان كناد! هرگاه كسى از كتاب خدا، ناسخ ومنسوخ، خاص و عام، محكم و متشابه، اسباب نزول،... آشكار وعمیق، ظاهر و باطن، ابتدا و انتها،... قطع و وصل،... و سیاق‏كلام و... نداند آگاه به قرآن و اهل آن نیست و اگر كسى چنین‏ادعایى (بدون دلیل) كرد، دروغگو و اهل افترا و تهمت‏بر خدا ورسولش مى‏باشد و جایگاه وى جهنم خواهد بود و بد سرانجامى‏است. (17) 
1 جاثیه، آیه 24. 
2 بقره، آیه‏6. 
3 همان، آیه‏89. 
4 آل عمران، آیه‏119. 
5 عنكبوت، آیه 25. 
6 آل عمران، آیه‏97. 
7 نمل، آیه 40 و تفسیر قمى، ج 1، ص 32، چاپ نجف. 
8 بقره، آیه 138. 
9 تفسیر قمى، ج 1، ص 62. 
10 زخرف، آیه 55. 
11 نساء، آیه 80. 
12 فتح، آیه 10 و توحید صدوق، ص 168. 
13 بقره، آیه‏186. 
14 همان، آیه 40. 
15 تفسیر قمى، ج 1، ص‏46. 
16 جامع السعادات، ج 2، ص 258. 
17 همان، ج‏93، ص 2 و3. 
طبقه بندی: امام شناسی، امام صادق(علیه السلام)، براهین شیعه، قرآن و احادیث،

[ یکشنبه 1392/06/3 ] [ 12:32 ] [ سعید عسگری ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه